Ubbergen nieuws

Geen feed gevonden

De Participatiewet
Om te stimuleren dat zo veel mogelijk mensen door werk in hun eigen
onderhoud voorzien, is een nieuwe wet ontworpen: de Participatiewet.
De voorgenomen wet wordt ingevoerd in 2015.
Met de Particiaptiewet komt er één regime voor iedereen met arbeidsvermogen
die voorheen een beroep zou doen op de Wet Wajong, de Wsw of
de Wwb.